Бадилля картоплі високочутлива до низьких температур. Під час заморозків при температурі – 1-1,5 градусів і підвищеної вологості повітря рослини темніють і гинуть. З Іспанії картопля поширилася в Німеччину, Італію, Бельгію, Голландію, Францію й Англію, а потім і в інші країни Європи. У Росії картопля з’явилася за часів Петра I, а в XIX ст. Сільськогосподарська політика Російської імперії сприяла збільшенню посівів нової культури, і до початку XX ст.

Отримала в біології, де її завданням є опис і позначення всіх існуючих і вимерлих організмів, встановлення родинних стосунків і зв’язків між окремими видами і групами видів. Прагнучи до створення повної системи, або класифікації, органічного світу, С. Спирається на дані і теоретичні положення всіх біологічних дисциплін; по своєму духу і характеру С. Нерозривно пов’язана з теорією еволюції (див. Еволюційне учення ) . Полягає в створенні практичної можливості орієнтуватися в безлічі існуючих видів тварин (близько 1,5 млн.), рослин (близько 350—500 тис.) і мікроорганізмів.

Бульби — сировина для виробництва медичних, фармакологічних і харчових продуктів. Відомо, що із картоплі можна приготувати більше 500 смачних страв. Її використовують у вареному, смаженому, тушкованому, печеному вигляді, а також, заморожують і використовують у переробній промисловості. Завдяки підвищеному вмісту калію картопля сприяє виведенню із організму людини води та хлористого натрію, тим самим покращує обмін речовин.

Л.Пасгії, І.І.Мечніковим, Р.Кохом у біологічному експерименті було вивчено деякі інфекційні і паразитичні хвороби і розроблені принципи боротьби з ними (отримання сироваток та вакцин). І.І.Мечніков створив також загально біологічні основи вчення про клітинний імунітет, яке П.Ерліх доповнив теорією про гуморальний імунітет. Якби вас попросили описати вашу спальню, то ви, ймовірно, не стали б називати кожну окрему річ, так як це перерахування буде тривати досить довго.

Складіть схему підпорядкування одиниць класифікації. — Установити спільні ознаки, притаманні цим рослинам. Завдяки наявності в пластидах ДНК вони відіграють певну роль у передаванні спадкових ознак (цитоплазматична спадковість).

Отже, ми об’єднуємо в групу організми, подібні за певними ознаками, і відрізняємо їх від інших груп за відмінними рисами. Саме так учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, а не лише на підставі особливостей будови, об’єднують їх у певні групи — scherbak.info систематичні одиниці. М’якоть листка пронизана густою сіткою жилок (судинно-волокнистих пучків), які забезпечують постачання листка водою і розчиненими в ній речовинами, а також виведення з листка асимілятів. Крім того, жилки виконують механічну роль.

3.Відтворення поза живим організмом синтетичних процесів, принципів що використовуються в живій системі та запровадження їх в хімічне виробництво. Завдання біології — вивчення закономірностей цих проявів, розкриття сутності життя, систематизації живих істот. Важливим етапом розвитку біології стало відкриття Г.Менделем закономірностей успадкування ознак, що поклали початок генетичним дослідженням. Систематична категорія – група організмів, об’єднана визначеним ступенем споріднення, загальними рисами будівлі і функціональних особливостей. Розмножуються рослини вегетативно , нестатевим і статевим способами. За внутрішньою будовою рослини поділяють на нижчі та вищі.

Багато їх у насінні рослин. Жирові краплі є в клітинах сполучної тканини тварин і в насінні рослин. У рослинних клітинах трапляються кристалічні включення (солі органічних кислот).

Ці речовини транспортуються по канальцях ендоплазматичної сітки і нагромаджуються у міхурцях комплексу Гольджі. Звідси вони або виводяться з клітини назовні, або використовуються в процесі життєдіяльності клітин. У комплексі також відбувається концентрування речовин (наприклад, барвників), які надходять у клітину ззовні і мають бути виведені з неї. Крім того, комплекс Гольджі бере участь у синтезі тих хімічних сполук, з яких будується клітинна мембрана. Найважливішим інструментом пізнання цього миру служить категорія «живого», що є ключовий, вихідної для всієї різноманітної системи біологічних наук. Значення цієї категорії зростає в міру того, як біологія проникає усе глибше в сутність живого, досліджуючи життя на молекулярному рівні.

З мембран ендоплазматичної сітки утворюється оболонка ядра після поділу клітини. Зовнішня оболонка ядра є продовженням мембрани ендоплазматичної сітки і навколоядерний простір сполучений з простором ендоплазматичної сітки. Карто́пля (лат. Solanum tuberosum) — поширена сільськогосподарська культура родини пасльонових, яку в народі називають «другим хлібом», одна з найважливіших продовольчих, технічних і кормових культур.